Carrière bij BAUFORMAT

Wij, de Bauformat Küchen GmbH & Co. KG zijn een van de toona­an­ge­ven­de produ­cen­ten van hoogwaar­di­ge keuken­meu­be­len in Oost-Westfalen en produ­ce­ren in Löhne sinds 1929 inbouw­keu­kens. Ons grootste kapitaal zijn 280 hoog gemoti­veer­de medewerk(st)ers die bijdragen aan het succes van onze onder­ne­ming. Zij staan garant voor gekwa­li­fice­er­de dienst­ver­le­ning bij zowel advisering als opdrach­t­af­han­de­ling.

Vacature overzicht:

Op het moment hebben wij geen opens­ta­an­de vacatures

Krijgt u voldoe­ning van het onderwerp keuken­meu­be­len en bent u geïnter­es­se­erd om aan het succes van onze onder­ne­ming mee te werken?

Dan ontvangen wij graag uw solli­ci­ta­tie, (Motiva­tiebrief en CV; bij voorkeur per E-mail) met opgave van opzeg­ter­mi­jn en salaris­in­di­ca­tie:

Bauformat Küchen GmbH & Co. KG
Lisa Schmidt
Kattwin­kel 1
32584 Löhne

Email: karriere(at)bauformat(dot)de