F.A.Q. – Veel gestelde vragen
Sommige vragen hadden misschien anderen al.
Verkoop &
levering
Is direct verkoop mogelijk?
Een bestel­ling, ook van onderde­len, is alleen mogelijk  via de vakhandel.
Wat is de levertijd van BAUFORMAT?
Onze lever­tij­den zijn afhank­e­li­jk van het moment van bestellen. Neemt u a.u.b. contact op met uw keuken­le­ver­an­cier over de levertijd.
Ik heb een offerte nodig.
Vragen over offerte kunnen door uw keuken­le­ver­an­cier worden beant­woord.
Ik heb hulp nodig bij de planning / indeling van mijn keuken!
Daar uw wensen en verwach­t­in­gen alleen in een perso­on­lijk gesprek gestalte kunnen krijgen verzoeken wij u contact op te nemen met uw keuken­le­ver­an­cier. Hij plant met u de keuken en is tegeli­jker­tijd  uw lokale aanspreek en service partner.
Ik wil graag monsters bestellen!
Uw keuken­le­ver­an­cier beschikt over talrijke monsters. Neem svp recht­streeks contact op met uw contac­t­per­so­on in de winkel.
Bent u een gecertificeerd bedrijf?
Wij zijn een bedrijf met uitste­ken­de certi­fi­ce­ring op gebeid van milieu en kwaliteit.
Naar de
keukens
Hoe maak ik mijn keuken schoon?
Wat bedoelt men met "CUBE 130"?
Cube 130 is een plannings­ras­ter dat gebaseerd is op stappen van 130 en 65 mm voor wat betreft front hoogte maten.
Welke werkblad dikten heeft BAUFORMAT in zijn programma?
Wij bidden werkbla­den aan in de dikten 16, 25, 40 en 105 mm.
Hoe zwaar zijn de uittrek korven en laden belastbaar?
De belast­baar­heid van laden is max. 30 kg,
van korven tot 600 mm max. 30 kg,
van korven tot 1000 mm max. 65 kg.
Hoe belastbaar zijn de hangkasten?
De boven­kas­ten zijn belast­baar met een gewicht van 60kg per m2 opber­g­ruim­te.
Welke korpusdiepte wordt standaard aangeboden?
Bauformat biedt bij onder­kas­ten vier plannings­diep­ten aan: 380, 500, 600 en 750 mm.
Welke korpushoogte wordt standaard aangeboden?
Onder­kas­ten zijn leverbaar in de hoogtes 715 en 780 mm. Staande kasten en appara­ten­kas­ten zijn leverbaar in de hoogtes 1495, 1625, 1950, 2015, 2080, 2145, 2210 en 2275 mm.
Hoe worden bovenkasten bij een greeploze keuken geopend?
Er is een mogeli­jk­heid om de boven­kas­ten te leveren met een bodem greeplijst (uitspa­ring in de kastbodem, om achter het front de komen), Push-to-Open (openen door het drukken op het front), licht­bo­dem( uitspa­ring in de kastbodem, om achter het front te komen) als ook een gemoto­ri­se­er­de oplossing.
Ik heb de RAL code van de kleur nodig!
Onze kleuren zijn niet gelijk aan RAL kleuren of gelijk­s­o­or­ti­ge kleur­codes. Neem SVP contact op met uw verf lever­an­cier op een kleur gelijk  monster te laten maken.
Garantie &
recla­ma­tie
Ik wil reclameren / garantie aanvragen!
In dit geval is uw keuken­le­ver­an­cier uw aanspreek­part­ner. Alle garantie afwikke­lin­gen geschie­den op basis van uw contract met uw keuken­le­ver­an­cier. Eventuele klachten van welke aard dien ook via deze weg afgehan­deld te worden.
Ik wil een reclamatie over een elektrisch apparaat indienen.
Neemt u svp recht­streeks contact op met de desbe­tref­fen­de Fabrikant.

Hinweis: Der Vertrieb von Bauformat Küchen erfolgt ausschließ­lich über den quali­fi­zier­ten Möbel- und Küchen­fach­han­del. Ein Direkt­be­zug von Bauformat Küchen ab Werk ist ausge­schlos­sen.

Wenn Sie immer noch Hilfe benötigen, schreiben Sie uns doch einfach eine Nachricht oder rufen einfach bei uns an.

Für Fragen schreiben Sie bitte an info(at)bauformat(dot)de oder rufen uns unter +49 (0) 57 32 / 1 02-0 an