Onze onderneming

Meer dan 80 jaar ervaring in de keukenmarkt – Onze geschiedenis

Haus Beck – Onze showroom en opleidingscentrum

Onze showroom en ons scholings­cen­trum zijn van 05.07. tot 27.09.2021 gesloten zijn voor de recon­struc­tie voor de beurs.

Vanaf 28.09.2021 staan de deuren weer voor u open.

Opmerking

De verkoop van BAUFORMAT keukens geschiedt uitslui­tend via de verkoop door Meubel en Keuken va handela­ren. Het is niet mogelijk direct, af fabriek bij BAUFORMAT te kopen.

Openingstijden

Dinsdag tot vrijdag                10.00 uur tot 18.00 uur
Zaterdag                               10.00 uur tot 14.00 uur

 

Haus Beck 5

32584 Löhne

Schulungen in der baumann academy

Zeit für die Schulung! Das Haus Beck ist der Treff­punkt für unsere „baumann academy“: Alexander Wenge­row­ski arbeitet als neuer Schulungs­lei­ter frische Konzepte aus, um das umfang­rei­che Know-how für die Produkte von BAUFORMAT an inter­es­sier­te Handels­part­ner anspre­chend weiter­zu­ge­ben.

Geplant sind neue Seminare, Workshops und motivie­ren­de eLearning-Programme. Seien Sie gespannt!

Kwaliteit schrijven wij met hoofdletters

– Onze kwaliteitsbelofte

Het merkteken “Made in Germany” betekent voor ons meer dan alleen de produc­tie­plaats. Duitse kwaliteit wordt in ieder produc­tiepro­ces van onze onder­ne­ming zeer serieus genomen. We nemen tijd en inves­te­ren gericht in moderne produc­tie­ma­chi­nes, effici­ën­te produc­tie­tech­nie­ken, voldoen aan hoge milieu eisen en kiezen toele­ver­an­ciers die ook hun verant­wo­ord­ing nemen. Onze producten van morgen moeten niet alleen modern zijn, maar ook duurzaam. Een vaste waarde die u vanzelfspre­kend standaard terug vindt achter iedere deur en in iedere lade.

Winnaar van de BMK innovatieprijs 2018 und 2019

– Industrial Style Keuken en “BAUFORMAT CP 35”

Indus­tri­al Style – een krachtige mix van metaal in verschil­len­de uitvoe­rin­gen, in combi­na­tie met hout, en zelfs het duide­li­jke ononder­bro­ken lijnen­s­pel van ons greeploos programma zorgen voor de huidige trend.
Dit heeft ons weer aange­mo­e­digd om verder te gaan in nieuwe ontwikke­lin­gen.

Met onze keuken halen we, als eerste, de indus­trië­le stijl vanuit de stoffige magazi­j­nen, en brengen hem met speci­fie­ke uitstral­ing weer tot leven.

Onze idustrië­le keuken, trend­set­ter voor de huidige keuken­markt. De kenmerken van de indus­trië­le stijlen zijn opgenomen in de ontwikke­ling van deze keuken, als ook de zichtbare struc­tu­ren en ruwe materia­len, zoals staal en hout. Op deze manier krijgt de klassieke keuken een echte karak­te­ris­tie­ke uitstral­ing en zorgt ervoor dat, ondanks hun stoere uitstral­ing, toch een prettige keuken is om in te werken.
Onze keuken combi­neert nieuwe materia­len, met bewezen mat lak fronten, een belan­gri­jk onderdeel van ons Bauformat assor­ti­ment.
Met het hoogwaar­di­ge Tree Time assor­ti­ment wordt elke planning uniek. Elk front is natuur­li­jk en daardoor uniek van uitstral­ing, voor iedereen die echt hout waarderen kan.

Met onze keukens zijn vele mogeli­jk­he­den te plannen, om een afgestem­de, perso­on­lijke keuken te ontwerpen, als ook meubilair voor thuis.

2019

Bij het nieuwe greeploze systeem ‘BAUFORMAT CP 35’ staat niet de greeplijst op de voorgrond, maar het onder een hoek van 35° afgeschuin­de front dat daarmee voor een comfor­ta­be­le opening zorgt. De zaagrand is bekleed met een lijst van gebors­teld roestvrij staal.

De greeplijst heeft geen inkeping, maar sluit vlak af met de voorkant van de kast, waardoor een rustig front­beeld ontstaat.

Hij is verkri­jg­baar in meer dan 30 lakkleu­ren, passend bij het front en de omgeving in hoogglans of mat, zodat ook kleur­ac­cen­ten kunnen worden aange­bracht en de greeplijst een vormge­vingsob­ject wordt.

Bij ‘BAUFORMAT CP 35’ wordt de greeplijst onderdeel van de kast, waardoor deze optisch gezien minder opvallend aanwezig is. Daarom is deze niet alleen in effen lakkleu­ren, maar ook in alle korpus­de­cors verkri­jg­baar, zodat bijvo­or­beeld ook een houtdecor op de lijst kan worden aange­bracht, waardoor optisch volledig uniforme, greeploze ontwerpen kunnen worden gerea­li­se­erd. Van het afgeschuin­de front is dan alleen nog een zeer dunne, fijne roest­vrijs­ta­len rand zichtbaar.

Winnaar van de Wohnidee Lezersprijs 2018

– 2de plaats in de categorie Country House

Programma:
Cambridge – Wit zijdemat
Cambridge – Carbon zijdemat
Singapur – Metalen laag rvs-kleur

Het landhui­sont­werp heeft een lange traditie in de keuken­in­dus­trie die we, met onze nieuwe moderne inter­pre­ta­tie van het thema landhuis, willen voort­zet­ten. De hoogwaar­di­ge mix van modern en landhuis is een blikvan­ger en onze keuken (foto hierboven) is nu bekroond als een van de beste van het jaar.

Verfijnd in alle dimensies – van de opperv­lak­te tot de keuken­ar­chi­tec­tuur resul­teert dit in een samen­hang­end, maar divers landhui­sas­sor­ti­ment. Niet alleen het nieuwe essen­hout­front in 14 verfkleu­ren, maar het complete acces­soire pakket zorgt voor een harmo­nieus programma.
De houten structuur van de voorkant is helemaal tot aan de zijkanten, wangen, planken, zelfs in het interieur van de glazen kasten doorge­vo­erd.
Compleet nieuwe elementen zoals wijnrek­ken, uittrek­ba­re plateaus en regalen met multi­func­tione­le massieve eiken­hou­ten dozen geven ons landhuis een onmis­ken­ba­re stijl. In combi­na­tie met nieuw ontwikkel­de, maar klassieke ontwer­pele­men­ten zoals kroon­lijs­ten, pilasters en regalen, kan alles van klassiek tot modern worden geïmple­men­te­erd.