Onze onderneming

Meer dan 80 jaar ervaring in de keukenmarkt – Onze geschiedenis

Haus Beck – Onze showroom en opleidingscentrum

Opmerking

De verkoop van BAUFORMAT keukens geschiedt uitslui­tend via de verkoop door Meubel en Keuken va handela­ren. Het is niet mogelijk direct, af fabriek bij BAUFORMAT te kopen.

Openingstijden

 

Dinsdag tot vrijdag            10.00 uur tot 18.00 uur

Zaterdag                          10.00 uur tot 14.00 uur

Onze showroom en ons scholings­cen­trum zijn op de volgende dagen gesloten:

Pasen: 19.04. – 22.04.2019
Dag van de Arbeid: 01.05.2019

 

Haus Beck 5

32584 Löhne

Kwaliteit schrijven wij met hoofdletters

– Onze kwaliteitsbelofte

Het merkteken “Made in Germany” betekent voor ons meer dan alleen de produc­tie­plaats. Duitse kwaliteit wordt in ieder produc­tiepro­ces van onze onder­ne­ming zeer serieus genomen. We nemen tijd en inves­te­ren gericht in moderne produc­tie­ma­chi­nes, effici­ën­te produc­tie­tech­nie­ken, voldoen aan hoge milieu eisen en kiezen toele­ver­an­ciers die ook hun verant­wo­ord­ing nemen. Onze producten van morgen moeten niet alleen modern zijn, maar ook duurzaam. Een vaste waarde die u vanzelfspre­kend standaard terug vindt achter iedere deur en in iedere lade.

Winnaar van de BMK innovatieprijs

– Onze industrial style keuken

Indus­tri­al Style – een krachtige mix van metaal in verschil­len­de uitvo­erin­gen, in combi­na­tie met hout, en zelfs het duide­li­jke ononder­bro­ken lijnen­s­pel van ons greeploos programma zorgen voor de huidige trend.
Dit heeft ons weer aange­mo­e­digd om verder te gaan in nieuwe ontwik­ke­lin­gen.

Met onze keuken halen we, als eerste, de indus­trië­le stijl vanuit de stoffige magazi­j­nen, en brengen hem met speci­fie­ke uitstral­ing weer tot leven.

Onze idustrië­le keuken, trend­set­ter voor de huidige keuken­markt. De kenmerken van de indus­trië­le stijlen zijn opgenomen in de ontwik­ke­ling van deze keuken, als ook de zichtbare struc­tu­ren en ruwe materia­len, zoals staal en hout. Op deze manier krijgt de klassieke keuken een echte karak­te­ris­tie­ke uitstral­ing en zorgt ervoor dat, ondanks hun stoere uitstral­ing, toch een prettige keuken is om in te werken.
Onze keuken combi­neert nieuwe materia­len, met bewezen mat lak fronten, een belan­gri­jk onderdeel van ons Bauformat assor­ti­ment.
Met het hoogwaar­di­ge Tree Time assor­ti­ment wordt elke planning uniek. Elk front is natuur­li­jk en daardoor uniek van uitstral­ing, voor iedereen die echt hout waarderen kan.

Met onze keukens zijn vele mogel­i­jk­he­den te plannen, om een afgestem­de, perso­on­lijke keuken te ontwerpen, als ook meubilair voor thuis.